Skip to main content

Kanal Tedavisi Yenilenmesi

Uzman Diş Hekimi Mehmet Ali Koldas‘ın anlatımıyla kanal tedavisi yenilenmesi hakkında bilgi edinin.

root canal treatment

Kanal tedavisi makalemizde de bahsedildiği gibi, dişin içindeki sinir dokularının çürük, sert dokudaki kırıklar ve çatlaklar ya da travma nedeniyle enfekte olması durumunda bu dokuların temizlenmesini içerir. Kanal tedavisinin amacı, bakterilerin dişin iç kısımlarına girmesini engellemektir. Bunun için, diş üzerindeki eski dolgu veya kronlar çıkarılır ve diş yüzeyindeki çürükler temizlenir. Daha sonra, diş kökleri içindeki tüp şeklindeki kök kanalları özel aletlerle temizlenir ve dezenfekte edilir, böylece etkilenen sinir dokuları çıkarılır. Kök kanalları, dezenfeksiyona olanak tanıyacak kadar genişletilir. Dezenfeksiyonu engelleyebilecek tüm düzensiz yüzeyler düzeltilir ve kanallar dezenfektan solüsyonlarla iyice dezenfekte edilir. Yeniden enfeksiyonu önlemek için kanallar dolgu materyalleriyle doldurulur ve kanal tedavisi tamamlanır.

Günümüzde kullanılan materyal ve tekniklerle kanal tedavisinin başarı oranı çok yüksek olmasına rağmen, çeşitli nedenlerle kanal tedavisi görmüş dişlerde yeniden enfeksiyon oluşabilir. Peki, tüm prosedürlere uygun olarak yapılan bir kanal tedavisi neden yeniden yapılma ihtiyacı duyar? Birincil neden, dişin anatomik yapısıdır. Bazı dişlerde, köklerdeki eğriler çok keskin olabilir ve kök ucuna ulaşmak fiziksel olarak zor olabilir. Kanalın bazı kısımları çok dar olabilir ve bu da kök ucuna ulaşmayı imkansız hale getirebilir. Kök ucuna ulaşılamazsa, tam dezenfeksiyon sağlanamaz ve kanal tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden enfeksiyon gelişebilir. Bir diğer neden, kök ucuna ulaşılabilse bile, dişin iç yapısının gözenekli olması veya geniş bir aksesuar kanal sistemine sahip olması nedeniyle dezenfektan solüsyonların etkili olamayabileceğidir. Başarılı bir kanal tedavisinin ardından yerleştirilen dolgunun kenarlarında mikro sızıntı olabilir ve bu da zamanla köklerin yeniden enfekte olmasına yol açabilir. Bu tür durumlarda, yeniden kanal tedavisi gereklidir.

Yeniden kanal tedavisi prosedürü, ilk kanal tedavisinden farklı değildir. Diş üzerindeki dolgu veya kron çıkarıldıktan sonra, kök dolgusu özel solüsyonlar ve eğelerle çıkarılır. Enfeksiyonun kaynağı ortadan kaldırılır. Eğer anatomik bir problem varsa, bu problem atlatılır veya tıkalı kanal açılır. Yetersiz dezenfeksiyon sorunu varsa, daha güçlü dezenfektanlar kullanılarak yeni enfeksiyon ortadan kaldırılır. Dezenfeksiyon işlemi tamamlandıktan sonra, kök kanalları tekrar doldurulur ve kanal tedavisi tamamlanır.

Kanal tedavisine ihtiyaç duyan dişlerde genellikle kök uçlarında iltihaplı lezyonlar bulunur. Bu lezyonlar, kolayca yok edilemeyen dirençli bakterileri içerir. Kullandığımız dezenfektan solüsyonlarla bu bakterileri etkisiz hale getirebiliriz, ancak bu bazı durumlarda zaman alabilir. Bu, ağrı gibi belirtilerin aniden değil, kademeli olarak azalabileceği anlamına gelir.

Kanal tedavisinin yeniden tedavi aşaması, dişi ağızda sağlıklı tutmak için son tedavi girişimidir. Yeniden tedavi sonrası belirtiler devam ederse veya tedavinin başarılı olmasını engelleyen engeller aşılmazsa, dişin çekilmesi daha uygun bir seçenek olabilir.

Mehmet Ali Koldas

1989 yılında İzmir’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Torbalı’da tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi’nde liseye gitti.

2007 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde okumaya başladı. 2012 yılında Diş Hekimliği uzmanlık sınavına girerek Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı.

Bize Ulaşın
Open Chat
Need help?
Hello! Get information about your treatment and prices.