Skip to main content

Dental Tomografi

Uzman Diş Hekimi Mehmet Ali Koldas‘ın anlatımıyla diş tomografisi hakkında bilgi edinin.

Dental tomografi, modern diş hekimliği ve maksillofasiyal cerrahide devrim niteliğinde bir görüntüleme tekniğidir. Bu teknoloji, dişleri, çene kemiklerini ve çevre yapıları üç boyutlu (3B) görüntülerle elde etmeyi sağlar. Dental tomografi kullanımı, uygulayıcıya kapsamlı ve detaylı bilgi sağlayarak tanı ve tedavi planlamasında önemli avantajlar sunar. Bu, bir 3B yapının 3B temsili elde etmeyi içerir.

Dental Tomografi Nedir?

Dental tomografi, X ışınlarını kullanarak ağzın ve çene yapılarının kesitsel ve üç boyutlu görüntülerini oluşturan bir görüntüleme tekniğidir. CBCT, en yaygın dental tomografi şeklidir. CBCT cihazı, başın etrafında dönen konik bir X ışını demeti kullanır ve birden fazla açıdan görüntüler yakalar. Bu görüntüler daha sonra bir bilgisayar tarafından işlenerek 3B model oluşturulur.

Dental Tomografinin Kullanım Alanları

Dental tomografi, çeşitli diş ve tıbbi durumların teşhis ve tedavisinde kullanılır:

  • Diş implantlarının yerleştirilmesi için gerekli kemik yoğunluğu ve hacmi gibi bilgileri sağlar. All-on-Four ve All-on-Six gibi özel implant tedavilerinde detaylı görselleştirmede en iyi görüntüleme yöntemidir.
  • CBCT, implantoloji tedavilerini planlamada önemli avantajlar sunarak implantların yerleştirileceği alanın detaylı değerlendirmesine olanak tanır.
  • Ortodontik tedavi planlamasında oldukça faydalıdır, çünkü diş hizalamasını, kök açılarını, çene ilişkilerini ve çene yapısını değerlendirir.
  • Kök kanallarının karmaşık yapısını ve sorunlarını detaylı olarak gösterir, kök apeksindeki lezyonları ve kırıkları etkili bir şekilde tespit eder.
  • Kırıkları, çatlakları veya diğer travmatik yaralanmaları değerlendirmede kullanılır, yaralanmanın tam konumunu ve ciddiyetini belirlemeye yardımcı olur.
  • Çene kemiği içindeki tümörler, kistler veya diğer anormallikleri tespit etmek için hayati öneme sahiptir. Bu yapılar 3B olarak görselleştirilebilir ve tedavi planlamasına yardımcı olur.

Dental Tomografinin Avantajları

  • CBCT, dişleri, kemikleri ve yumuşak dokuları yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntülerle sunarak daha doğru teşhis ve tedavi planlamasına olanak tanır.
  • İmplant yerleştirme gibi hassas prosedürlerde, CBCT’den elde edilen veriler daha kesin ve güvenli cerrahi müdahaleleri sağlar.
  • Geleneksel tıbbi BT taramalarına kıyasla daha düşük bir radyasyon dozu kullanır, radyasyon maruziyetini azaltarak hastanın güvenliğini artırır.
  • CBCT taramaları hızlıdır, genellikle birkaç dakika içinde tamamlanır, hem hastanın hem de diş hekiminin zamanını kazandırır.

Dental tomografi, modern diş hekimliği ve maksillofasiyal cerrahide vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Yüksek çözünürlüklü 3B görüntüler sağlayarak uygulayıcılara kapsamlı bilgi sunar, tanı ve tedavi süreçlerini önemli ölçüde geliştirir. İmplant planlamasından ortodontik değerlendirmelere, endodontik tedavilerden çene travmasının değerlendirilmesine kadar geniş bir uygulama alanında kullanılır. Avantajları detaylı görüntüleme, hassasiyet, azaltılmış radyasyon dozu ve hız gibi detaylı görüntüleme, hassasiyet, azaltılmış radyasyon dozu ve hız gibi avantajları içerirken, maliyet ve sınırlı yumuşak doku görüntüleme yetenekleri gibi dezavantajları da göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer geleneksel yöntemler gibi, gebelik sırasında CBCT taramalarının yapılması önerilmez. Konik ışınlı dental tomografi, geleneksel bilgisayarlı tomografiye göre çok daha düşük bir radyasyon dozuna sahip olmasına rağmen, geleneksel dental radyografik yöntemlere kıyasla daha yüksek bir radyasyon dozuna sahiptir. Bu nedenlerle, her zaman doktor gözetiminde talep edilmelidir.

Mehmet Ali Koldas

1989 yılında İzmir’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Torbalı’da tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi’nde liseye gitti.

2007 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde okumaya başladı. 2012 yılında Diş Hekimliği uzmanlık sınavına girerek Süleyman Demirel Üniversitesi Ağız ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı.

Bize Ulaşın
Open Chat
Need help?
Hello! Get information about your treatment and prices.